1. 1Projektowanie

  Projektowanie

  Jesteśmy projektantami z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń. Chętnie podejmiemy się wykonania dokumentacji projektowych indywidualnie – w zakresie naszej branży – jak również w zespole projektowym jako branżyści w zakresie instalacji i sieci sanitarnych. W obrębie naszej dziedziny działamy kompleksowo, podejmując się całego zakresu zadania. Oferujemy:

  Analizy i koncepcje przedinwestycyjne:
  – analizy zastosowania alternatywnych źródeł energii
  – analizy systemów zaopatrzenia budynków w energię, wodę i odprowadzenia ścieków
  – audyty eneregetyczne
  Projektowanie budowlane, w zakresie dokumentacji budowlanej, wykonawczej oraz powykonawczej, w branży:
  – instalacji sanitarnych /ogrzewanie, wentylacja, technika sanitarna oraz sieci i przyłącza/
  – odnawialnych źródeł energii /pompy ciepła, instalacje solarne, spalanie biopaliw/
  Dokumentacje techniczne:
  – kosztorysy inwestorskie, ofertowe, przedmiary robót
  – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
  – programy funkcjonalno – użytkowe
  – projektowane charakterystyki energetyczne
  – operaty wodnoprawne

 2. 2Nadzory

  Nadzory

  W ramach naszych doświadczeń i posiadanych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, jesteśmy w stanie służyć pomocą zarówno podczas trwania budowy jak i podczas eksploatacji obiektów budowlanych. Oferujemy:

  Usługi nadzorcze na budowie:
  – nadzory autorskie nad projektami
  – nadzory inwestorskie na budowie
  Usługi opiniodawcze dla eksploatowanych obiektów budowlanych:
  – przeglądy budynków
  – wykrywanie oraz analiza usterek i nieprawidłowości
  – sporządzanie opinii i ekspertyz technicznych

 3. 3Doradztwo energetyczne

  Doradztwo energetyczne

  Posiadamy znaczne doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji do termomodernizacji obiektów, w pełnym zakresie zarówno instalacyjnym jak i budowlanym. Współpracujemy z właścicielami nieruchomości, funduszami i bankami dostarczającymi środki finansowe oraz dostawcami energii. Oferujemy współpracę w następującym zakresie:
  Opracowanie dokumentów wyjściowych do wniosków i aplikacji dotyczących dofinansowania planowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych z zakresu oszczędzania paliw i energii:
  – audyty energetyczne, remontowe, efektywności energetycznej
  – audyty energetyczne lokalnych źródeł ciepła
  – audyty energetyczne sieci ciepłowniczych
  – analizy i założenia techniczno – ekonomiczne
  – obliczenia planowanego efektu ekologicznego dla przedsięwzięć
  – koncepcje
  Pomoc, od strony technicznej, przy opracowaniu wniosków o unijne i krajowe środki pomocowe z różnych programów i konkursów.
  Opracowanie wymaganej dokumentacji technicznej dla planowanych przedsięwzięć w zakresie:
  – projektu budowlanego i wykonawczego (wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę)
  – przedmiarów i kosztorysów inwestorskich
  – specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
  – programów funkcjonalno – użytkowych
  Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych:
  – raporty z monitoringu emisji gazów do atmosfery
   

 4. 4Pomiary na budowie

  Pomiary na budowie

  Wykonujemy regulację i pomiary instalacji wentylacji mechanicznej zarówno przed jej oddaniem do użytkowania, jak również dla systemów w trakcie eksploatacji. Oferujemy:

  – weryfikację poprawności wykonania instalacji wentylacji mechanicznej
  – sprawdzenie zgodności wykonanych systemów z dokumentacją projektową
  – wskazanie ewentualnych nieprawidłowości
  – dostosowanie działania systemu wentylacyjnego do oczekiwań Inwestora
  – wykonanie niezbędnych protokołów z badań oraz dokumentów odbiorowych


 • Projektowanie

  Projektowanie

  Jesteśmy projektantami z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń. Chętnie podejmiemy się wykonania dokumentacji projektowych indywidualnie – w zakresie naszej branży – jak również w zespole projektowym jako branżyści w zakresie instalacji i sieci sanitarnych. W obrębie naszej dziedziny działamy kompleksowo, podejmując się całego zakresu zadania. Oferujemy:

  Analizy i koncepcje przedinwestycyjne:
  – analizy zastosowania alternatywnych źródeł energii
  – analizy systemów zaopatrzenia budynków w energię, wodę i odprowadzenia ścieków
  – audyty eneregetyczne
  Projektowanie budowlane, w zakresie dokumentacji budowlanej, wykonawczej oraz powykonawczej, w branży:
  – instalacji sanitarnych /ogrzewanie, wentylacja, technika sanitarna oraz sieci i przyłącza/
  – odnawialnych źródeł energii /pompy ciepła, instalacje solarne, spalanie biopaliw/
  Dokumentacje techniczne:
  – kosztorysy inwestorskie, ofertowe, przedmiary robót
  – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
  – programy funkcjonalno – użytkowe
  – projektowane charakterystyki energetyczne
  – operaty wodnoprawne

 • Nadzory

  Nadzory

  W ramach naszych doświadczeń i posiadanych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, jesteśmy w stanie służyć pomocą zarówno podczas trwania budowy jak i podczas eksploatacji obiektów budowlanych. Oferujemy:

  Usługi nadzorcze na budowie:
  – nadzory autorskie nad projektami
  – nadzory inwestorskie na budowie
  Usługi opiniodawcze dla eksploatowanych obiektów budowlanych:
  – przeglądy budynków
  – wykrywanie oraz analiza usterek i nieprawidłowości
  – sporządzanie opinii i ekspertyz technicznych

 • Doradztwo energetyczne

  Doradztwo energetyczne

  Posiadamy znaczne doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji do termomodernizacji obiektów, w pełnym zakresie zarówno instalacyjnym jak i budowlanym. Współpracujemy z właścicielami nieruchomości, funduszami i bankami dostarczającymi środki finansowe oraz dostawcami energii. Oferujemy współpracę w następującym zakresie:
  Opracowanie dokumentów wyjściowych do wniosków i aplikacji dotyczących dofinansowania planowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych z zakresu oszczędzania paliw i energii:
  – audyty energetyczne, remontowe, efektywności energetycznej
  – audyty energetyczne lokalnych źródeł ciepła
  – audyty energetyczne sieci ciepłowniczych
  – analizy i założenia techniczno – ekonomiczne
  – obliczenia planowanego efektu ekologicznego dla przedsięwzięć
  – koncepcje
  Pomoc, od strony technicznej, przy opracowaniu wniosków o unijne i krajowe środki pomocowe z różnych programów i konkursów.
  Opracowanie wymaganej dokumentacji technicznej dla planowanych przedsięwzięć w zakresie:
  – projektu budowlanego i wykonawczego (wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę)
  – przedmiarów i kosztorysów inwestorskich
  – specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
  – programów funkcjonalno – użytkowych
  Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych:
  – raporty z monitoringu emisji gazów do atmosfery
   

 • Pomiary na budowie

  Pomiary na budowie

  Wykonujemy regulację i pomiary instalacji wentylacji mechanicznej zarówno przed jej oddaniem do użytkowania, jak również dla systemów w trakcie eksploatacji. Oferujemy:

  – weryfikację poprawności wykonania instalacji wentylacji mechanicznej
  – sprawdzenie zgodności wykonanych systemów z dokumentacją projektową
  – wskazanie ewentualnych nieprawidłowości
  – dostosowanie działania systemu wentylacyjnego do oczekiwań Inwestora
  – wykonanie niezbędnych protokołów z badań oraz dokumentów odbiorowych