Kim jesteśmy?

Nasza działalność jest wynikiem inicjatywy grupy inżynierów budownictwa, powstałej na bazie wiedzy technicznej i doświadczeń zdobytych podczas pracy przy projektowaniu oraz realizacji przedsięwzięć związanych z inżynierią środowiska, sieciami i instalacjami sanitarnymi, oraz branżą HVAC.

Dysponujemy kadrą inżynierów posiadających uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Potrafimy dobrać właściwy zespół do konkretnego zadania.

Stale poszerzamy naszą wiedzę. Uczestniczymy w istotnych szkoleniach inżynierskich, śledzimy najnowsze zmiany prawne oraz tendencje na rynku branży sanitarnej. Na bieżąco analizujemy możliwości ubiegania się inwestorów o środki unijne.

Dbamy o nasz warsztat. Chcemy się rozwijać i podążać na fali najnowszych osiągnięć techniki projektowania. Aktualnie jesteśmy na etapie wdrażania systemu trójwymiarowego modelowania informacji o budynku BIM poprzez oprogramowanie Autodesk Building Design Suite (AutoCAD MEP, Revit MEP).

Możliwość współpracy

Jesteśmy chętni do podjęcia współpracy z pracowniami architektonicznymi, biurami inżynierskimi oraz firmami z branży budowlanej. Chętnie współpracujmy z właścicielami nieruchomości – urzędami, zarządcami, wspólnotami mieszkańców. Zapraszamy do kontaktowania się z nami.

Motto

Aby być szczęśliwym, trzeba pragnąć, działać i pracować, taki jest porządek przyrody, której życie polega na działaniu.

Paul d'Holbach


inżynier

Maciej Misztak