Zespół zabudowy mieszkalno – usługowej

Trwają prace budowlane oraz instalacyjne na placu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy skrzyżowaniu ulic 1-Maja – Kochanowskiego – Kraszewskiego w Jeleniej Górze, stanowiącego 3 etap realizacji zadania pn „Zespół zabudowy mieszkalno – usługowej”.

Zakres naszych usług: projekt budowlany branży sanitarnej, uzgodnienia usytuowania przyłączy, projekt wykonawczy, nadzór autorski.

Zakres prac projektowych: projekty instalacji sanitarnych (wodociągowej, p.poż., kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej), projekt usytuowania przyłączy uzbrojenia terenu (wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej)