Rozbudowa obiektu hotelowego

Trwają prace instalacyjne oraz roboty wykończeniowe na terenie rozbudowy budynku hotelowego przy ul. Mostowej w Karpaczu w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego zespołu budynków usług turystycznych wraz z parkingami i infrastrukturą techniczną”

Zakres naszych usług: projekt budowlany branży sanitarnej, uzgodnienia usytuowania przyłączy, projekt wykonawczy, nadzór autorski.

Zakres prac projektowych: projekty instalacji sanitarnych (wodociągowej, p.poż., kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej), projekt usytuowania przyłączy uzbrojenia terenu (wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), koncepcja i projekt wykonawczy kotłowni na ekogroszek o mocy 300 kW, koncepcja i projekt wykonawczy systemu zaopatrzenia obiektu w wodę na cele bytowe oraz przeciwpożarowe wraz z pompownią przeciwpożarową o wydajności 72 m3/h.