Audyty energetyczne dla obiektów DPS

Trwają przygotowania do złożenia wniosków o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie”

Zakres naszych usług: audyty energetyczne obiektów DPS, audyt energetyczny lokalnego źródła ciepła, audyt energetyczny lokalnej sieci ciepłowniczej